Ενημέρωση Επενδυτών

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η λειτουργική προσέγγιση της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι συνδεδεμένη με την ανάπτυξη, διατήρηση και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η επιτυχία της εταιρείας σε κάθε επίπεδο, οφείλεται στους ανθρώπους της, οι οποίοι με την αφοσίωσή τους, τον επαγγελματισμό και τις γνώσεις τους, παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε πελάτες και συνεργάτες.

Αποτελεί δέσμευση για την εταιρεία, η εμπιστοσύνη στις ικανότητες του ανθρωπίνου δυναμικού, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και δυνατοτήτων του, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο προάγει την ατομική ανέλιξη σε συνδυασμό με το εταιρικό αποτέλεσμα.

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της και μεριμνά για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, τήρησης ενός αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης με παράλληλο μέλημα την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Σημαντική είναι  η επένδυση στην ανάπτυξη και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προσωπικού και η πραγματοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η έμπρακτη θωράκιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εργασία αποτελεί βασικό τρόπο λειτουργίας της εταιρείας  και ανταπόκρισης στο ανθρώπινο δυναμικό, πέραν των ηθικών ή νομικών υποχρεώσεων.

Πολυμορφία ΔΣ, επιλογή προσωπικού &  αποφυγή διακρίσεων

Αμοιβές, παροχές & επιβράβευση

Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Υγεία στην εργασία

Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων - COVID-19

Επιθεωρήσεις Ασφάλειας και μέριμνα για έκτακτες ανάγκες

Λήψη μέτρων πρόληψης

maps and flags  Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση 14452 

phone call  210 - 2826825

fax210 - 2818574

email  ir@iktinos.gr

Υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων Αναστασία Χαϊδά

Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. - Επενδυτικές Σχέσεις