Ενδιαφερόμενα Μέρη

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

 

Ενδιαφερόμενα Μέρη της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Στην εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, με βάση τις αρχές, τις αξίες, τις δραστηριότητες, τη στρατηγική, την αγορά, τη γειτνίαση με τις τοπικές κοινωνίες, επαναπροσδιορίζουμε κάθε έτος τα ενδιαφερόμενα μέρη μας (stakeholders), τα οποία ανήκουν είτε στο εσωτερικό περιβάλλον, είτε στο εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας και περιλαμβάνουν τις ομάδες αυτές που επηρεάζει ή/και την επηρεάζουν, σε ολόκληρο το φάσμα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

H συστηματική και αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό των δράσεων και πρακτικών μας, στο πλαίσιο της προσέγγισης διαχείρισης των θεµάτων Βιώσιµης Ανάπτυξης.

Η συχνότητα αυτής της επικοινωνίας, ανεξαρτήτως του βαθμού επιρροής τους, απορρέει από το είδος της σχέσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες και οι ανάγκες τους, να ιεραρχηθούν τα θέµατα που τους απασχολούν και εν συνεχεία, να υφίσταται ενεργός συµµετοχή τους στη διαµόρφωση της Στρατηγικής Βιώσιµης Ανάπτυξης της εταιρείας, έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε έγκαιρα και αποτελεσματικά στα θέματα που τους απασχολούν.

 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Όμιλος Εταιρειών

Κεντρικό Αθήνα:
Λυκοβρύσεως 7
14452, Μεταμόρφωση,

Τηλ: +30 210 2826825
Fax: +30 210 2856342

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αναστασία Χαϊδά

Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. - Επενδυτικές Σχέσεις