Περιβάλλον

Περιβάλλον

Η περιβαλλοντική πολιτική της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α. Ε.,  είναι εναρμονισμένη με τους στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις θεσμικές παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή και τις παγκόσμιες απαιτήσεις για την  προστασία του περιβάλλοντος.

Υιοθετώντας ένα νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης στο οποίο θα περιορίζονται τα απόβλητα και θα μειώνεται η ανάγκη για νέους πόρους, που αντλούνται με μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος, αλλά και εφαρμόζοντας πρακτικές κυκλικής οικονομίας, η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. φροντίζει για την κοινωνική ευημερία μέσα από την εξασφάλιση επάρκειας φυσικών πόρων, γίνεται πιο ανταγωνιστική και προστατεύει παράλληλα το περιβάλλον.

Η εταιρεία υλοποιεί περιβαλλοντική πολιτική για την εναρμόνιση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, για την ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων, για την αποφυγή ρύπανσης και για τη διαρκή βελτίωση περιβαλλοντικής επίδοσης. Η συνεχής παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων, οι περιβαλλοντικοί στόχοι και οι στοχευμένες περιβαλλοντικές επενδύσεις συμβάλλουν γενικότερα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής.

Yπόγεια Εξόρυξη

Προστασία Βιοποικιλότητας

Ερευνητικά έργα και προγράμματα

Διάσωση & Επαναχρησιμοποίηση προβληματικών ογκομαρμάρων

Βιολογικός καθαρισμός

Αιολικό πάρκο

 

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Όμιλος Εταιρειών

Κεντρικό Αθήνα:
Λυκοβρύσεως 7
14452, Μεταμόρφωση,

Τηλ: +30 210 2826825
Fax: +30 210 2856342

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αναστασία Χαϊδά

Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. - Επενδυτικές Σχέσεις