Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η δέσμευση της Διοίκησης της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. σχετικά με την Εταιρική Υπευθυνότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή των αρχών και στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και των πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή μιας στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας θα διατηρηθεί στο χρόνο, η εταιρεία αξιοποιεί και συνδυάζει προϋπάρχουσες/υπάρχουσες επιμέρους πολιτικές που εφαρμόζονται, με νέες πρακτικές που καθορίζονται από το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Όμιλος Εταιρειών

Κεντρικό Αθήνα:
Λυκοβρύσεως 7
14452, Μεταμόρφωση,

Τηλ: +30 210 2826825
Fax: +30 210 2856342

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αναστασία Χαϊδά

Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. - Επενδυτικές Σχέσεις