Κοινωνία

Κοινωνία

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έχοντας επίγνωση του κοινωνικού της ρόλου έχει θέσει ως προτεραιότητά της τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών στηρίζοντας την τοπική οικονομία και εφαρμόζοντας πρακτικές με προσανατολισμό την αποκόμιση αμοιβαίου οφέλους μεταξύ του οργανισμού και της κοινωνίας. Υποστηρίζοντας ουσιαστικά τοπικούς φορείς και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, συμβάλλει στην άμβλυνση τοπικών ζητημάτων, ανησυχιών και προσδοκιών και παράλληλα ενισχύει την κοινωνική συνοχή.

 Συμβολή στη διατήρηση τοπικού πληθυσμού και καταπολέμηση της ανεργίας

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. απασχολεί 404 εργαζόμενους στη διοίκηση και στις παραγωγικές μονάδες σε Αττική, Δράμα και Καβάλα. Συνδράμει τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, οι οποίες μαστίζονται από υψηλούς δείκτες ανεργίας, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας,  συνεργάζεται με εξωτερικούς τοπικούς εργολάβους και άλλες επαγγελματικές ομάδες από την τοπική κοινωνία, κ.α. Το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων του Ομίλου απασχολούνται με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Επιπρόσθετα, συμβάλλει στη διατήρηση ενεργού πληθυσμού σε περιοχές κυρίως στο λατομείο Νέστου (ορεινή Καβάλα, Κεχρόκαμπος), όπου απασχολούνται 40 εργαζόμενοι, μεγάλο ποσοστό των οποίων προέρχεται από την τοπική κοινότητα Λεκάνης & Κεχρόκαμπου όπου δεν έχει απομείνει  νέος ενεργός πληθυσμός πέρα από την κτηνοτροφία.

Συνεχής διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες

H συστηματική και αμφίδρομη επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό των δράσεων και πρακτικών μας, στο πλαίσιο της προσέγγισης διαχείρισης των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η συχνότητα αυτής της επικοινωνίας,  εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα στην ιεράρχηση των θεμάτων που τους απασχολούν  προκειμένου να ικανοποιηθούν έγκαιρα οι προσδοκίες και οι ανάγκες τους.

Υποστήριξη τοπικών φορέων και οργανώσεων

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. αφουγκραζόμενη τις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες των τελευταίων ετών, υποστηρίζει  μέσω δωρεών και χορηγιών, πλήθος κοινωνικών φορέων, τοπικών αρχών, συλλόγων, οργανώσεων, Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων συμβάλλοντας στην ανακούφιση ευάλωτων ομάδων τοπικών πληθυσμών αλλά και ενισχύοντας τον τομέα της υγείας, της  εκπαίδευσης, του αθλητισμού κ.α.

Στην εξελισσόμενη πανδημία, η εταιρεία προσέφερε στο Νοσοκομείο Δράμας, τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την λειτουργία του RT-PCR (σύστημα για την μοριακή ανίχνευση του COVID 19) με συνολικό κόστος 44.000 ευρώ.

Ενδεικτικά για  το 2020

Παρουσίαση1

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Όμιλος Εταιρειών

Κεντρικό Αθήνα:
Λυκοβρύσεως 7
14452, Μεταμόρφωση,

Τηλ: +30 210 2826825
Fax: +30 210 2856342

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αναστασία Χαϊδά

Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. - Επενδυτικές Σχέσεις