Προσέγγιση

Προσέγγιση Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης
Η προσέγγιση της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στην Εταιρική Υπευθυνότητα και την Βιώσιμη Ανάπτυξη, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις επιχειρηματικές της δομές και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να προχωρά προς την επίτευξη της συνεχούς υπεύθυνης ανάπτυξης.

Στρατηγικός στόχος της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., είναι να εξασφαλίσει τη βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξή της, ικανοποιώντας παράλληλα τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών κατά τρόπο εξισορροπητικό, παρέχοντας στους πελάτες της σχέσεις αμοιβαίου οφέλους και ολοκληρωμένες, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και στους μετόχους της, συνθήκες δημιουργίας νέων και προστιθέμενων οικονομικών αξιών, την προστασία του περιβάλλοντος και ευημερία στην κοινωνία.

Η εταιρεία υιοθετεί και συμβάλλει στη διάχυση των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGS), ενσωματώνει στη στρατηγική της τους 17 στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (17 Sustainable Development Goals), ενώ παράλληλα ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες περί απολογισμού βιωσιμότητας, του Global Reporting Initiative GRI-G4 Comprehensive Level καθώς και του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG 2019 Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Όμιλος Εταιρειών

Κεντρικό Αθήνα:
Λυκοβρύσεως 7
14452, Μεταμόρφωση,

Τηλ: +30 210 2826825
Fax: +30 210 2856342

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αναστασία Χαϊδά

Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. - Επενδυτικές Σχέσεις