Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η λειτουργική προσέγγιση της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι συνδεδεμένη με την ανάπτυξη, διατήρηση και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η επιτυχία της εταιρείας σε κάθε επίπεδο, οφείλεται στους ανθρώπους της, οι οποίοι με την αφοσίωσή τους, τον επαγγελματισμό και τις γνώσεις τους, παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε πελάτες και συνεργάτες.

Αποτελεί δέσμευση για την εταιρεία, η εμπιστοσύνη στις ικανότητες του ανθρωπίνου δυναμικού, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και δυνατοτήτων του, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο προάγει την ατομική ανέλιξη σε συνδυασμό με το εταιρικό αποτέλεσμα.

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της και μεριμνά για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, τήρησης ενός αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης με παράλληλο μέλημα την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Σημαντική είναι  η επένδυση στην ανάπτυξη και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προσωπικού και η πραγματοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η έμπρακτη θωράκιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εργασία αποτελεί βασικό τρόπο λειτουργίας της εταιρείας  και ανταπόκρισης στο ανθρώπινο δυναμικό, πέραν των ηθικών ή νομικών υποχρεώσεων.

Πολυμορφία ΔΣ, επιλογή προσωπικού &  αποφυγή διακρίσεων

Αμοιβές, παροχές & επιβράβευση

Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Υγεία στην εργασία

Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων - COVID-19

Επιθεωρήσεις Ασφάλειας και μέριμνα για έκτακτες ανάγκες

Λήψη μέτρων πρόληψης

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Όμιλος Εταιρειών

Κεντρικό Αθήνα:
Λυκοβρύσεως 7
14452, Μεταμόρφωση,

Τηλ: +30 210 2826825
Fax: +30 210 2856342

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αναστασία Χαϊδά

Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. - Επενδυτικές Σχέσεις