Πολιτική ΕΥ & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης
Η δέσμευση της Διοίκησης της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. αναφορικά με την Εταιρική Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή αρχών και στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρονική συνέχεια στην εφαρμογή μιας στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας, αξιοποιεί και συνδυάζει προϋπάρχουσες/υφιστάμενες επιμέρους Πολιτικές που εφαρμόζονται, με νέες πρακτικές που καθορίστηκαν από το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων που προέκυψαν από τη μελέτη των Stakeholders. Η πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ασκείται ως επιβαλλόμενη από την ταυτότητά της, στο πεδίο της περιβαλλοντικής, οικονομικής, κοινωνικής και ανθρώπινης διάστασης.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Όμιλος Εταιρειών

Κεντρικό Αθήνα:
Λυκοβρύσεως 7
14452, Μεταμόρφωση,

Τηλ: +30 210 2826825
Fax: +30 210 2856342

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αναστασία Χαϊδά

Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. - Επενδυτικές Σχέσεις