Ενημέρωση Επενδυτών

 

Προσέγγιση

Προσέγγιση Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης
Η προσέγγιση της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στην Εταιρική Υπευθυνότητα και την Βιώσιμη Ανάπτυξη, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις επιχειρηματικές της δομές και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να προχωρά προς την επίτευξη της συνεχούς υπεύθυνης ανάπτυξης.

Στρατηγικός στόχος της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., είναι να εξασφαλίσει τη βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξή της, ικανοποιώντας παράλληλα τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών κατά τρόπο εξισορροπητικό, παρέχοντας στους πελάτες της σχέσεις αμοιβαίου οφέλους και ολοκληρωμένες, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και στους μετόχους της, συνθήκες δημιουργίας νέων και προστιθέμενων οικονομικών αξιών, την προστασία του περιβάλλοντος και ευημερία στην κοινωνία.

Η εταιρεία υιοθετεί και συμβάλλει στη διάχυση των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGS), ενσωματώνει στη στρατηγική της τους 17 στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (17 Sustainable Development Goals), ενώ παράλληλα ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες περί απολογισμού βιωσιμότητας, του Global Reporting Initiative GRI-G4 Comprehensive Level καθώς και του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG 2019 Χρηματιστηρίου Αθηνών.

maps and flags  Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση 14452 

phone call  210 - 2826825

fax210 - 2818574

email  ir@iktinos.gr

Υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων Αναστασία Χαϊδά

Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. - Επενδυτικές Σχέσεις