Έντυπο αντιπροσώπευσης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27.2.2020

Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. - Επενδυτικές Σχέσεις