Γνωστοποίηση Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων / Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας βάσει του ν. 3556/2007

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του  Ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης που υπεβλήθη προς αυτή ότι :

  • η  μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κα. Ιουλία Χαϊδά, στις 4-5-2023, προέβη σε αγορά 70.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 36.750 ευρώ.
  • η  μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κα. Αναστασία Χαϊδά, στις 4-5-2023, προέβη σε αγορά 70.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 36.750 ευρώ.
  • η  μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κα. Λυδία Χαϊδά, στις 4-5-2023, προέβη σε αγορά 70.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 36.750 ευρώ.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Όμιλος Εταιρειών

Κεντρικό Αθήνα:
Λυκοβρύσεως 7
14452, Μεταμόρφωση,

Τηλ: +30 210 2826825
Fax: +30 210 2856342

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αναστασία Χαϊδά

Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. - Επενδυτικές Σχέσεις